Eriolukord, vol 2, täiendatud

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele tuleb alates 25. märtsist täita järgnevaid reegleid:

- Avalikes kohtades nagu välistel mängu- ja spordiväljakutel, randadel, promenaadidel, tervise- ja matkaradadel tuleb hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet, välja arvatud kodudes ja juhtudel, kui seda pole võimalik tagada.

- Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. See piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele ning inimestele, kes täidavad avalikke ülesandeid.

Kes kasutavad Tabasalu kompleksi kardi, tsikli, ATV või treileril kohaletoodava autoga, peavad oma transpordisõidukid parkima teistest külastajatest minimaalselt 10 m kaugusele.

Tabasalu kompleksi külastajatel on kohustus kõiki neid reegleid järgida. Kui mõni territooriumil viibija rikub neid reegleid, siis palume teistel territooriumil viibijatel haldajat viivitamatult informeerida.

Palun olge vastutustundlikud, kasutage kompleksi üksi või koos kaaslasega ning ärge otsige kontakti teiste külastajatega!